Bratří Čapků 773
542 32 Úpice

776 601 077
608 513 515

Curriculum vitae

 • Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy, Hradec Králové - obor všeobecného lékařství - 1985 - 1991
 • Atestace v oboru ortopedie I st. v r. 1994
 • Odborná stáž - odd. spondylochirurgie ÚVN Praha Střešovice - 1998
 • Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce v oboru ortopedie, ev.č. 43685/42 od r. 2000
 • Certifikát - Sonografie dětského kyčelního kloubu - 2001
 • Odborná stáž - oddělení úrazové chirurgie - 2003
 • Specializovaná způsobilost v oboru ortopedie od r. 2004
 • AO Course - Principles in Operative Fracture Management - 2008
 • AO Trauma Course - Advances in Operative Fracture Management - 2009

Pracovní zkušenosti

 • Centrum jednodenní chirurgie Hradec Králové - individuální operativa - od r. 2009 - dosud
 • Privátní ortopedická ambulance Úpice - vedoucí lékař, vlastník - 2002 - dosud
 • Ortopedické odd. Oblastní nemocnice Náchod - 2001 - dosud
 • Ortopedická klinika FN Hradec Králové - 1996 - 2001
 • Ortopedické odd. nemocnice Rychnov n. Kn. - 1991 - 1996

Publikační činnost

 • Mnohočetný výskyt neossifikujícího fibromu, Acta chir. orthop. Traumat. Čech. 65, 1998 - autor
 • Zhoubné měkkotkáňové nádory pohybového ústrojí, Lékařské zprávy LFUK, 2001, 46(1-2) - autor
 • Postraumatická avaskulární nekróza proximální části navikulární kosti, modifikace artroplastiky podle Dwayera, Acta chir. orthop. Traumat. Čech. 67, 2000 - spoluautor