Bratří Čapků 773
542 32 Úpice

776 601 077
608 513 515

Metoda ACP

Metoda ACP (Autologous Conditioned Plasma), rovněž známá jako PRP (Platelets Rich Plasma), je metoda využívající autologní kondiciované krevní plasmy. Tato metoda využívá koncentrovaných protizánětlivých a růstových faktorů z lidské krve, které mají pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy při poškození tkání pohybového ústrojí – svalů, šlach, vazů a kloubních
Krevní destičky (trombocyty) jsou krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto aktivované růstové a protizánětlivé faktory bílkovinného charakteru podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) regenerační a reparační procesy. Aplikací těchto faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojení, regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia.
Dosavadní studie ukazují větší účinnost při léčbě osteoartrózy než kyselina hyaluronová (např. Hyalgan, Suplasyn, Synovial, apod.). Z hodnocení pacientů vyplývá výrazný ústup obtíží v prvním půl roce po aplikaci PRP. Po 1 roce dochází ke zhoršení obtíží, které ale nedosahuje takové intenzity jako před samotnou aplikací PRP. (Kongres evropských národních ortopedických společností EFORT,  Kodaň 1- 4.6.2011)

Tato metoda je vhodná pro:

  • chronické či poúrazové poškození chrupavky (artróza I. - III. stupně dle Kellgrena,  chondromalacie, chondropatie, chondrální defekty)
  • entezopatie: tenisový či golfový loket, úpony Achillovy šlachy, patní ostruha, plantární fascitida, skokanské koleno
  • poranění měkkého kolena (leze menisků, chrupavek, zkřížených a postranních vazů)
  • hojení svalů, vazů a šlach po úrazech a operacích
  • v ramenním kloubu - sutura rotátorové manžety aj.

Známé kontraindikace a omezení aplikace PRP:

  • poruchy srážlivosti krve (v rámci onemocnění krve nebo při užívání léků, např. Warfarin)
  • nádorové onemocnění
  • celková infekční onemocnění

PRP by se neměla podávat dříve než za 2 týdny po podávání kortikoidů (celkově nebo v podobě opichu). Je snížen efekt aplikace.
Pokud je plánována aplikace PRP, neměly by se 48 hodin před aplikací užívat nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Diclofenac, Surgam, Aulin, Melovis apod.). I tyto léky snižují účinnost aplikace.

Postup léčby:

Dle klinického stavu a charakteru obtíží pacienta je navržen terapeutický plán, stanoven termín první aplikace ACP.
V den odběru krve je nutné vyloučit potraviny s vysokým obsahem tuků, aby plazma obsahovala po zpracování co nejméně tukových částic (chylomikra).
Před vlastním odběrem je nutné zvýšit příjem tekutin – minimálně 1,5 - 2 litry nealkoholických tekutin (voda, minerálka, čaj). 
Léčbu metodou ACP je bezpečné provádět u pacientů, kteří nejeví klinické projevy akutního infekčního onemocnění. V případě přítomnosti infekčního onemocnění je vhodnější léčbu přerušit, aniž by byl ohrožen celkový výsledek léčebné kůry.
V den aplikace ACP je na ambulanci zdravotní sestrou proveden odběr 10 ml žilní krve za přísně aseptických podmínek. Odběr krve je prováděn uzavřeným originálním a bezpečným systémem SARSTEDT, krev je dále zpracována centrifugou.
Takto získaný koncentrát ACP je bezprostředně po centrifugaci za přísně sterilních podmínek lékařem injekčně aplikován do poškozené tkáně (svalová vlákna, úpony šlachové, dutina kloubní). Subjektivně lze pozorovat v místě aplikace mírný tlak, bolestivost je srovnatelná se standardním obstřikem a obvykle dobře snášena, celkové i místní projevy nežádoucích účinků jsou velmi vzácné. Riziko přenosu nemocí či vznik alergické reakce jsou vyloučeny přípravou ACP koncentrátu z krve pacienta
Délka celé procedury trvá cca 20- 30 minut.
Počet aplikací krevními destičkami obohacené plazmy a opakování léčby závisí na diagnóze a individuálním doporučení lékaře.
U léčby artrózy kloubů je doporučena aplikace 4 - 5 injekcí v týdenních či dvoutýdenních  intervalech, dle stavu ev. možno terapii opakovat.
Při léčbě tzv. entezopatií (např. tenisový loket, golfový loket, patní ostruhy, aj.) je vhodné aplikovat 1 - 3 injekce krevní plasmy v týdenním inervalu. Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami.
Po aplikaci krevními destičkami obohacené plazmy je doporučeno fyzické šetření léčeného kloubu.